Zastosowanie filtrów węglowych

Bez wątpienia najważniejszymi elementami nowoczesnych oczyszczaczy powietrza są filtry, które to decydują o ich skuteczności. Te najpopularniejsze to tzw. filtry HEPA oraz filtry węglowe. Co to jest filtr węglowy? Co odróżnia go od pozostałych rodzajów filtrów? Jak działa filtr węglowy? Z czego właściwie oczyszcza powietrze? Jakie jest zastosowanie filtrów węglowych i w związku z tym gdzie stosuje się filtr węglowy?

Co to jest filtr węglowy?

Zanim przejdziemy do zastosowania filtrów węglowych, w pierwszej kolejności warto wyjaśnić co to jest filtr węglowy. Otóż jest to zamknięty w specjalnej, przypominającej nieco plaster miodu obudowie, poddany odpowiedniej obróbce węgiel aktywny. Węgiel ma w tym przypadku postać granulek – niewielkich walców o nieco większej długości niż ich średnica. Granulki są równomiernie rozłożone na całej powierzchni filtra, w taki sposób, aby przepływ powietrza był swobodny i miarowy. Natomiast jak działa filtr węglowy i gdzie stosuje się filtr węglowy.

Jak działa filtr węglowy?

Skoro wiemy już co to jest filtr węglowy, warto jeszcze wspomnieć o mechanizmie jego działania. Jak działa filtr węglowy? Jak się okazuje, wszystko opiera się na zjawisku tzw. adsorpcji, czyli wiązania cząsteczek na powierzchni substancji nazywanych adsorbentami. Wyróżnia się przy tym adsorpcję fizyczną i chemiczną. Ta pierwsza wiąże się z występowaniem elektrostatycznych oddziaływań pomiędzy nietrwale spolaryzowanymi cząsteczkami. Oddziaływania te są związane z ciągłym, wynikającym z przesuwania się elektronów na ostatnich powłokach atomowych, przemieszczaniem się ładunków w cząsteczkach. Co istotne, adsorpcja fizyczna jest fundamentalnym instrumentem działania filtrów węglowych i procesem zachodzącym szybko, nierzadko nietrwale. Natomiast adsorpcja chemiczna będąca wolniejszym i trudniejszym do odwrócenia procesem, zachodzi jedynie w pojedynczej warstwie (na powierzchni materiału adsorbującego). Pozwala za to na adsorbowanie zanieczyszczeń o bardziej skomplikowanej budowie chemicznej (cząstek większych, o dłuższych łańcuchach). Jak sama nazwa wskazuje, adsorpcja chemiczna jest ściśle powiązana z zajściem reakcji chemicznej i utworzeniem trwałych wiązań chemicznych. Oba procesy (adsorpcja fizyczna i chemiczna) z łatwością zachodzą w przypadku cząsteczek zawierających węgiel, tym samym zapewniając wysoką skuteczność filtrów węglowych. W takim razie, gdzie stosuje się filtr węglowy

Gdzie stosuje się filtr węglowy?

W obecnych czasach zastosowanie filtrów węglowych jest bardzo szerokie. Ze względu na doskonałą skuteczność, powszechnie stosuje się je przede wszystkim w dobrej klasy oczyszczaczach powietrza, gdzie ich podstawową funkcją jest oczyszczanie powietrza z lotnych związków organicznych i odorów. Oczyszczacze powietrza z filtrami węglowymi uzupełnione o filtry HEPA uznawane są na dzień dzisiejszy za najlepsze. Stąd też, filtry węglowe bardzo często wykorzystuje się również w przypadku układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych czy w instalacjach przemysłowych.

Menu